Rozwój ponadlokalny w wymiarze energetycznym, turystycznym i społecznym.

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
14 listopada 2023

W dniach 8-9 listopada (środa, czwartek) 2023 r. w Przystań Hotel & SPA przy ul. Żeglarskiej 4 w Olsztynie odbyło się Makroregionalne Forum Wymiany Doświadczeń dla województw: warmińsko-mazurskiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, mazowieckiego, podlaskiego i świętokrzyskiego.

Forum Wymiany Doświadczeń poświęcone było trzem najbardziej aktualnym tematom, którymi żyją partnerstwa samorządowe w Polsceturystyce, samowystarczalności energetycznej oraz usługom społecznym

 

Przy udziale ekspertów, przedstawicieli krajowych i regionalnych instytucji zarządzających oraz oczywiście członków partnerstw samorządowych pomówiono wyzwania i korzyści z realizacji projektów w tych dziedzinach, poznaliśmy dobre praktyki, omówiono również niektóre źródła finansowania oraz zrealizowano praktyczne warsztaty tematyczne:

 • Jak budować markę i produkty turystyczne? Jak turystyka może wpływać na rozwój lokalny

 • Samowystarczalność energetyczna w oparciu o współpracę w ramach spółdzielni energetycznych.

 • Rozwój usług społecznych i rola Centrów Usług Społecznych w organizowaniu społeczności lokalnej.

Na zakończenie pierwszego dnia wybraliśmy się na wizytę do Kuźni Społecznej – wyjątkowego miejsca na mapie aktywizacji społeczno-gospodarczej Olsztyna.

Centrum Usług Społecznych w Srokowie również było obecne na Forum Wymiany Doświadczeń. W pierwszym dniu Forum podczas części warsztatowej wystąpiła jako ekspert Dyrektor Centrum Usług Społecznych w Srokowie Pani Iwona Bepirszcz, która zaprezentowała etapy tworzenia Centrum Usług Społecznych w Srokowie, sposób diagnozowania potrzeb mieszkańców, budowania partnerskiej współpracy w zakresie deinstytucjonalizacji i realizacji usług społecznych przez podmioty ekonomii społecznej. W drugiej części warsztatu prowadzący z udziałem ekspertów i uczestników warsztatu sformułowali rekomendacje dla partnerstw w kontekście rozwoju usług społecznych.

 

Drugiego dnia zaproszeni paneliści dyskutowali o tym, jak skutecznie prowadzić współpracę partnerską i rozwój instytucjonalnej współpracy JST w przyszłości. Nie zabrakło również spotkania partnerstw JST z przedstawicielami Urzędów Marszałkowskich.

 

Dziękujemy Organizatorom za zaproszenie.

Galeria

 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie