Zespół Interdyscyplinarny

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zespół Interdyscyplinarny to grupa przedstawicieli podmiotów wskazanych w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy domowej, podejmująca się współpracy celem udzielenia pomocy osobom lub całym rodzinom znajdującym się w kryzysie i dotkniętym problemem domowej. Celem głównym zespołu interdyscyplinarnego jest efektywna współpraca instytucji i organizacji na rzecz zapobiegania i zwalczania przemocy domowej.

Powołanie Zespołu Interdyscyplinarnego poprzedzone jest podjęciem przez radę gminy uchwały określającej tryb i sposób powoływania członków zespołu interdyscyplinarnego.

Uchwała Nr LXII Rady Gminy Srokowo z dnia 9 sierpnia 2023 r.   - https://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/eli/POL_WOJ_WM/2023/4300/ogl/pol/pdf 

 

Zespół Interdyscyplinarny w Gminie Srokowo został powołany Zarządzeniem Nr 76/2023 Wójta Gminy Srokowo z dnia 14 września 2023r.

W skład Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Srokowo funkcjonującym przy Centrum Usług Społecznych w Srokowie wchodzą:

  1. Karolina Andruszkiewicz-Kukuła – przedstawiciel oświaty, Szkoła Podstawowa im. Stanisława Srokowskiego w Srokowie;

  2. Iwona Bepirszcz – przedstawiciel jednostki organizacyjnej pomocy społecznej, Centrum Usług Społecznych w Srokowie;  

  3. Małgorzata Chociełowska – przedstawiciel Gminnej Komisji ds.Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Srokowo;

  4. Sylwia Jakołcewicz – przedstawiciel Kuratorów Sądowych, Sąd Rejonowy w Kętrzynie;

  5. Janusz Januszewski – przedstawiciel organizacji pozarządowej, Srokowskie Stowarzyszenie „Sukces Każdego Dziecka”;

  6. Artur Sitnik– przedstawiciel Policji, Komenda Powiatowa Policji w Kętrzynie;

  7. Katarzyna Żejmo – przedstawiciel jednostki organizacyjnej pomocy społecznej, Centrum Usług Społecznych w Srokowie.