Posiłek w szkole i w domu na lata 2024-2028

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Posiłek w szkole i w domu na lata 2024-2028

WIELOLETNI RZĄDOWY PROGRAM „POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU” NA LATA 2024–2028

Program został przyjęty przez Radę Ministrów Uchwałą Nr 149 w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024- 2028 (M.P. z 2023 r. poz. 881).

Celem Programu (moduł 1 i 2) jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych.

Program przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

29 stycznia 2024
Czytaj więcej o: Posiłek w szkole i w domu na lata 2024-2028