RPO Warmia Mazury 2014-2020

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Zakończenie realizacji projektu „Klub integracji społecznej drogą do wysokiej jakości usług w Gminie Srokowo”

Przejdź do - Zakończenie realizacji projektu „Klub integracji społecznej drogą do wysokiej jakości usług w Gminie Srokowo”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Srokowie zrealizował  projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach RPO Warmia Mazury 2014- 2020 pn. „Klub integracji społecznej droga do wysokiej jakości usług w Gminie Srokowo” w okresie od 22 sierpnia 2018 r. do 4 grudnia 2019 r.

16 grudnia 2019
Czytaj więcej o: Zakończenie realizacji projektu „Klub integracji społecznej drogą do wysokiej jakości usług w Gminie Srokowo”

GOPS rozpoczyna realizację projektu unijnego pn. „Aktywizacja społeczno-zawodowa w Gminie Srokowo”

Przejdź do - GOPS rozpoczyna realizację projektu unijnego pn. „Aktywizacja społeczno-zawodowa w Gminie Srokowo”

W dniu 27 marca 2018 r. przedstawiciele Gminy Srokowo podpisali w Olsztynie umowę na dofinansowanie projektu pn. „Aktywizacja społeczno-zawodowa w Gminie Srokowo” w ramach Osi Priorytetowej 11 – Włączenie społeczne, działanie 11.1- Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększeniu szans na zatrudnienie, poddziałanie 11.1.1- Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społeczno-zawodowym – projekty konkursowe.

29 marca 2018
Czytaj więcej o: GOPS rozpoczyna realizację projektu unijnego pn. „Aktywizacja społeczno-zawodowa w Gminie Srokowo”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Srokowie realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Aktywizacja społeczno – zawodowa w Gminie Srokowo”

Przejdź do - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Srokowie realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Aktywizacja społeczno – zawodowa w Gminie Srokowo”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Srokowie realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Aktywizacja społeczno – zawodowa w Gminie Srokowo” w okresie od lutego 2018 r. do lutego 2020 r.

Dofinansowanie projektu z UE : 394 537,10 zł

Biuro projektu: Klub Integracji Społecznej przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Srokowie

11-420 Srokowo, Pl. Rynkowy 14, tel. 89 754 45 41, e-mail: kis@gopssrokowo.pl

28 marca 2018