Usługi skierowane do rodzin z dziećmi

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

1. Rodzina na czasie

1.1. Warsztaty podczas których rodzice dowiedzą się jak akceptować trudności i ograniczenia dziecka, okazywać szacunek jego uczuciom i potrzebom przy jednoczesnym wskazywaniu granic i norm wpisujących się w system wartości danej rodziny. Podczas zajęć opiekunowie poznają praktyczne wskazówki dotyczące tego, jak rozwijać własne umiejętności budowania zadowalających relacji
z dzieckiem oraz będą mieli możliwość dokonania refleksji nad skutecznością określonych metod. Warsztaty uzupełniające kompetencje rodziców. Możliwość wymiany doświadczeń. Rozwinięcie zagadnień jak dbać o bezpieczeństwo dzieci.

1.2. Zajęcia skierowane do rodziców z dziećmi w wieku 0-15 lat- warsztaty w formie cyklicznych spotkań w tzw. Klubie dla Rodziców z dziećmi do lat 0-15, które będzie pełniło rolę miejsca spotkań
i integracji rodziców z dziećmi w szczególności w wieku od 0 do lat 15.

1.3. Warsztaty, w trakcie których przy wsparciu specjalistów, rodzice/opiekunowie będą mieć szansę na odbudowanie potencjału do pełnienia roli opiekuńczo – wychowawczej zwiększając swoje kompetencje społeczne, odzyskując poczucie kontroli, a także wzrost motywacji do zmiany swojej sytuacji. Dzieci natomiast zdobędą umiejętności do przejawiania pożądanych społecznie postaw,
a zaproponowana ciekawa oferta kreatywnego spędzania wolnego czasu i wspólne twórcze warsztaty pozwolą im na odkrycie własnych talentów, wzmocnienie samooceny i promowanie postaw wolnych od nałogów.

2. Wsparcie specjalistyczne skierowane do dzieci i ich rodzin

Usługi terapeuty wpływające na zmianę postępowania lub zmianę zachowania dziecka (wiek dzieci 0-17) i jego rodziny - na wniosek zainteresowanych usługą osób (rodzica/opiekuna prawnego).

3. Integracja sensoryczna

Zajęcia skierowane do dzieci, które mają problemy z nauką, zachowaniem, koncentracją, czy koordynacją. Celem vzajęć jest wsparcie zdolności układu nerwowego do przetwarzania bodźców zmysłowych poprzez dobór odpowiednich ćwiczeń i aktywności podczas prowadzonych zajęć.