Wysokość zryczałtowanego dodatku energetycznego

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Na podstawie Obwieszczenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 11 kwietnia 2022 r. (M.P. z 2022 r. poz. 419) w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od dnia 01 maja 2022 r. do dnia 30 kwietnia 2023 r.

Wysokość dodatku energetycznego obowiązująca od dnia 1 maja 2022 r. do dnia 30 kwietnia 2023 r. dla gospodarstwa domowego:

1) prowadzonego przez osobę samotną wynosi 13,38 zł na miesiąc;

2) składającego się z 2 do 4 osób wynosi 18,58 zł na miesiąc;

3) składającego się z co najmniej 5 osób wynosi 22,30 zł na miesiąc.