Jesteś tutaj: Start / WNIOSKI ON-LINE

WNIOSKI ON-LINE

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

MOŻLIWOŚCI PORTALU EMP@TIA

Zestawienie rodzajów wniosków elektronicznych jakie można przesłać przez Portal Emp@tia(mpips.gov.pl) do właściwych Jednostek Organizacyjnych Pomocy Społecznej (JOPS)/ Urzędów realizujących zadania z obszarów: SR/SW/FA/ON/RKZ:

Obszar

Symbol wniosku

Nazwa formularza elektronicznego na Portalu empatia.mpips.gov.pl w zakładce eWnioski

Świadczenie Wychowawcze

SW-1

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (500+)

SDS-1

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia dobry start (300+)

Świadczenia Rodzinne

SR-1

Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego;

SR-2

Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka "Becikowe"

SR-3

Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego;

SR-4

Wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego;

SR-5

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego;

SR-6

Wniosek o ustalenie prawa do dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka dla osób, które otrzymywały do dnia 1 maja 2004 r. ustalone na siebie świadczenie na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 1974 r. o funduszu alimentacyjnym (Dz. U. z 1991 r. nr 45, poz. 200, z późn. zm.);

SR-7

Wniosek o świadczenie rodzicielskie.

SR-8

Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia "Za życiem"

Fundusz Alimentacyjny

FA-1

Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego;

Karta Dużej Rodziny

KDR

Wniosek o ustalenie prawa do Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny - systemu zniżek dla rodzin wielodzietnych

Pomoc Społeczna

PS-1

Wniosek o przyznanie pomocy społecznej;

PS-2

Powiadomienie o zmianie sytuacji życiowej;

PS-3

Wniosek o pomoc społeczną dla innej osoby /rodziny.

Wnioski procesowe określone Kodeksem Postępowania Administracyjnego (KPA)

ZS-1

Wniosek o wydanie zaświadczenia o udzielonej pomocy;

ZS-2

Wniosek o umorzenie należności (w części lub w całości), rozłożenie na raty spłaty należności, odroczenie terminu płatności, zwolnienie lub zmniejszenie odpłatności (w związku z nienależnymi świadczeniami lub świadczeniami realizowanymi odpłatnie);

ZS-3

Zgłoszenie nieprawidłowości do jednostki terenowej;

ZS-4

Wniosek o zmianę decyzji lub postanowienia;

ZS-5

Odwołanie od decyzji lub zażalenie na postanowienie;

ZS-6

Korespondencja w sprawie do jednostki terenowej.

 Lista banków, przez które można wysłać: wniosek 500+ / wniosek 300+ oraz przez który Bank można założyć Profil Zaufany:

Lp.

nazwy banków przez które można złożyć wnioski lub założyć profil zaufania

skróty 

SW (500+)
wnioskowanie na nowy okres świadczeniowy
od 01.02.2021 r.

SDS (300+)
wnioskowanie na nowy okres świadczeniowy
od 01.07.2020 r.

możliwość założenia profilu zaufanego (PZ)

1

Alior Bank S.A.

ALB 

x

x

x

2

PKO Bank Polski S.A.

PKO 

x

x

x

3

Inteligo

PKO 

x

x

x

4

Bank Pocztowy S.A.

POC 

x

x

nie dotyczy

5

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.

BPS 

x

x

nie dotyczy

6

BNP Paribas Bank Polska S.A.

BNP

x

x

nie dotyczy

7

Credit Agricole Bank Polska S.A.

CRE

x

x

nie dotyczy

8

Getin Noble Bank S.A.

GET

x

x

nie dotyczy

9

ING Bank Śląski S.A.

ING 

x

x

x

10

mBank S.A.

MBK 

x

x

x

11

Bank Millennium S.A.

MIL 

x

x

x

12

Nest Bank S.A.

FMB 

x

x

nie dotyczy

13

Bank Pekao S.A.

PEO 

x

x

x

14

Santander Bank Polska S.A.

SAN

x

nie dotyczy

x

15

SGB-Bank S.A.

SGB 

x

x

nie dotyczy

16

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Bank Handlowy w Warszawie oraz Bank Ochrony Środowiska S.A)

ZUS 

x

x

nie dotyczy

17

KASA Stefczyka

KST

x

nie dotyczy

nie dotyczy

18

SKOK Śląsk 

ESK

x

nie dotyczy

nie dotyczy

 

 • Dodatkowo na Portalu Emp@tia udostępnione są następujące usługi dla Obywateli:
 1. Wykaz Partnerów Karty Dużej Rodziny http://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/kdr
 2. Mapa żłobków i klubów dziecięcych https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/mapa-zlobkow-i-klubow-dzieciecych
 3. Rejestr Żłobków i Klubów Dziecięcych http://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/dla-swiadczeniobiorcow/rodzina/d3/rejestr-zlobkow-i-klubow
 4. Wykaz Dziennych Opiekunów   http://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/dla-swiadczeniobiorcow/rodzina/d3/wykaz-dziennych-opiekunow
 5. Rejestr Ośrodków Turnusów Rehabilitacyjnych http://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/dla-swiadczeniobiorcow/turnusy/wyszukiwarka-osrodkow
 6. Rejestr Organizatorów Turnusów Rehabilitacyjnych http://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/dla-swiadczeniobiorcow/turnusy/wyszukiwarka-organizatorow
 7. Rejestr Jednostek Pomocy Społecznej RJPS (m.in.: OPS, MOPS, PCPR, ROPS, WPS UW, DPS, CIS, KIS, OIK, OW-DPS, OW-N, PIK) http://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/dla-swiadczeniobiorcow/ps/rejestr

 

Dodatkowo wskazać należy, że na Portalu Emp@tia udostępnione są następujące usługi dla Obywateli:

 1. Wykaz Partnerów Karty Dużej Rodziny http://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/kdr
 2. Mapa żłobków i klubów dziecięcych https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/mapazlobkow-i-klubow-dzieciecych
 3. Rejestr Żłobków i Klubów Dziecięcych http://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/dlaswiadczeniobiorcow/rodzina/d3/rejestr-zlobkow-i-klubow
 4. Wykaz Dziennych Opiekunów http://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/dlaswiadczeniobiorcow/rodzina/d3/wykaz-dziennych-opiekunow
 5. Rejestr Ośrodków Turnusów Rehabilitacyjnych http://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/dla-swiadczeniobiorcow/turnusy/wyszukiwarkaosrodkow
 6. Rejestr Organizatorów Turnusów Rehabilitacyjnych http://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/dla-swiadczeniobiorcow/turnusy/wyszukiwarkaorganizatorow
 7. Rejestr Jednostek Pomocy Społecznej RJPS (m.in.: OPS, MOPS, PCPR, ROPS, WPS UW, DPS, CIS, KIS, OIK, OW-DPS, OW-N, PIK) http://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/dla-swiadczeniobiorcow/ps/rejestr

Pliki do pobrania