Uczestnicy projektu rozpoczęli zajęcia warsztatowe

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
18 maja 2018

13 uczestników projektu „Aktywizacja społeczno-zawodowa w Gminie Srokowo” rozpoczęło od kwietnia cykl szkoleń warsztatowych. Warsztaty poprzedziły  indywidualne spotkania z doradcą zawodowym i psychologiem, które  poprzez  diagnozę , sytuację funkcjonowania społecznego i zawodowego, określą kompetencje, zasoby, trudności, problemy predyspozycje, potrzeby i oczekiwania  u uczestników projektu.

Ma to pomóc określić Indywidualną Ścieżkę Reintegracji (IŚR) każdego uczestnika projektu. Za nimi są już pierwsze grupowe spotkania warsztatowe: z umiejętności wychowawczych, warsztaty motywacyjne i umiejętności psychospołecznych oraz warsztaty z doradcą zawodowym. Warsztaty prowadzą specjaliści:  Pani Julita Szwangruber- doradca zawodowy, Pani Dagmara Rosikoń–psycholog, Pani Grażyna Kulka- psycholog, Pani Izabela Malinowska – psycholog.

Jadwiga Nowińska – koordynator projektu

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie