Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023

WIELOLETNI RZĄDOWY PROGRAM „POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU” NA LATA 2019–2023

Program został przyjęty przez Radę Ministrów Uchwałą  Nr 140 w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „ Posiłek w szkole i w domu”  na lata 2019- 2023 (M.P z 2018 r. poz. 1007).

Celem Programu (moduł 1 i 2) jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych.

Program przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

26 lutego 2022
Czytaj więcej o: Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023