Narada robocza w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie dotycząca przeciwdziałania przemocy domowej

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
20 czerwca 2024

19 czerwca w Urzędzie Wojewódzkim odbyła się narada robocza zorganizowana przez Wydział Polityki Społecznej, której celem było omówienie realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele samorządu gminnego, powiatowego oraz województwa, odpowiedzialni za wdrażanie i nadzorowanie działań związanych z tą problematyką.

 

W spotkaniu wzięli udział także Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Adrian Żemis, Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Piotr Duda, oraz liczni prelegenci, którzy przedstawili kluczowe zagadnienia dotyczące nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej, obowiązującej od 22 czerwca 2023 roku. Prezentowane tematy obejmowały m.in. szkolenia dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy, uprawnienia Policji w kontekście ochrony dzieci, finansowanie zadań na rok 2024 oraz wyzwania zgłaszane przez realizatorów tych zadań.

Wśród prelegentów byli:

Tomasz Igielski, Pełnomocnik Zarządu Województwa ds. Realizacji Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, który mówił o szkoleniach dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy domowej.

Nadkomisarz Ewa Szczepanek, Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie, która omówiła uprawnienia Policji i udział służb medycznych w zapewnianiu ochrony dzieci.

Joanna Kozłowska, Kierownik Oddziału Budżetu Planowania i Analiz w Wydziale Polityki Społecznej, która przedstawiła kwestie finansowania zadań na 2024 rok.

Tomasz Jadanowski, Koordynator Wojewódzki Realizacji Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej, który zaprezentował realizację zadań z tego zakresu w województwie.

Kamilla Duk, Edyta Jurgielewicz, Renata Tadorowska, główni specjaliści Wydziału Polityki Społecznej, którzy omówili problemy zgłaszane przez realizatorów zadań.

Podczas narady omówiono najistotniejsze zagadnienia dotyczące prawidłowej realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy domowej, co przyczyni się do poprawy funkcjonowania i efektywności działań w tym zakresie. Wszyscy uczestnicy narady zgodnie podkreślili, że kluczem do sukcesu jest współpraca i stałe podnoszenie kompetencji osób zaangażowanych w te zadania.

 

Opracowano na podstawie tekstu źródłowego ze strony internetowej: https://www.gov.pl/web/uw-warminsko-mazurski/narada-robocza-w-urzedzie-wojewodzkim-dotyczaca-przeciwdzialania-przemocy-domowej

 

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie